Courses

Science Booster

เพิ่มความสนุกและความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์กับ A Sharp

วิชา Science ที่เปิดสอน

Physics
Chemistry
Biology
Anatomy

*สอบถามวิชาเพิ่มเติมได้

เกี่ยวกับ Science Booster

Science Booster เป็นคลาสที่ A Sharp เปิดเพื่อช่วยติววิชาวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เรียนกันอยู่ในชั้นเรียน เน้นให้เข้าใจจริง ๆ และสนุกไปกับเนื้อหาที่ได้เรียน

Science Booster กับ A Sharp

  • สอนบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียน ช่วยเหลือการบ้าน
  • เรียนบทเรียนล่วงหน้า
  • ติวสอบ เพิ่มความเข้าใจ และ เพิ่มเกรดในห้องเรียน
  • ปูพื้นฐาน concept ต่าง ๆ ให้แน่น
ติดต่อสมัครเรียน