Courses

IGCSE

เตรียมตัวลงสนามสอบ IGCSE - A Level เรียนเนื้อหาและฝึกทำ past paper พิชิต A* กับ A Sharp

วิชา IGCSE ที่เปิดสอน

English Second Language
English First Language
Mathematics
Additional Mathematics
Physics
Chemistry
Biology
Geography
History
Sociology
Travel and Tourism

*วิชา IGCSE ที่เปิดสอนจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ IGCSE

IGCSE เป็นวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของหลักสูตรการศึกษาอังกฤษ

ในประเทศไทยนักเรียนที่สอบ IGCSE จะมีอยู่สองกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระบบอังกฤษหรือนักเรียนที่สอบเพื่อใช้เทียบวุฒิการศึกษาเอง

เมื่อน้อง ๆ สอบ IGCSE ผ่านแล้วจะต่อด้วยการเรียนและสอบ A Level เพื่อนำผลไปเทียบวุฒิระดับ ม.6 และไว้ใช้ในการยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

IGCSE กับ A Sharp

  • น้อง ๆ สามารถเรียนเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักสูตรของแต่ละวิชาหรือเลือกเรียนเป็นบท ๆ ก็ได้
  • ฝึกฝนทำ past paper จำนวนมากและเรียนรู้วิธีการตอบที่ทำให้ได้คะแนน
  • ช่วยน้อง ๆ ปูพื้นฐานให้แน่นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับ A Level
ติดต่อสมัครเรียน