Courses

IELTS

จะเรียนต่อต่างประเทศหรือในประเทศก็ติว IELTS กับ A Sharp ได้ครบจบทั้ง 4 พาร์ท

เกี่ยวกับ IELTS

IELTS เป็นข้อสอบประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะอินเตอร์ ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร

IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั่วโลกทำให้ผู้ที่ทำการสอบสามารถนำผลสอบยื่นสมัครเรียนหรือทำงานได้ทั่วโลก

IELTS กับ A Sharp

  • เสริมเทคนิคการอ่านให้ตอบคำถามได้ทันเวลาและถูกต้อง
  • ฝึกการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบที่ข้อสอบต้องการซึ่งมี pattern ที่เราสามารถเรียนรู้และจดจำไปใช้ได้จริง
  • สอนวางแผนการเขียนเพื่อให้เป็นระบบมากขึ้นและพัฒนาคุณภาพของเนื้อหา
  • ฝึกความมั่นใจในการพูดสำหรับพาร์ท speaking ตอบยังไงให้ได้คะแนน เก็งคำถามที่มักพบบ่อยพร้อมเทคนิคที่ทำให้ไม่ตื่นคำถาม
ติดต่อสมัครเรียน