Courses

CU-TEP / TU-GET

เข้าจุฬาฯ ก็ได้ ! ธรรมศาสตร์ก็ดี ! ติวแบบเข้ม ๆ ที่ A Sharp ผ่านฉลุย ได้เทคนิคดี ๆ กลับบ้านอีกเพียบ

เกี่ยวกับ CU-TEP / TU-GET

CU-TEP และ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดทำโดยจุฬาฯและธรรมศาสตร์ตามลำดับ

คะแนนสอบของ CU-TEP และ TU-GET สามารถใช้ยื่นคณะอินเตอร์ต่าง ๆ ในจุฬาฯและธรรมศาสตร์ได้ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถใช้ยื่นคณะในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดรับได้อีกด้วย

CU-TEP / TU-GET กับ A Sharp

  • ทบทวนหลัก grammar ที่สำคัญและพบเจอบ่อย
  • เสริมสร้างคลังคำศัพท์และเทคนิควิเคราะห์ความหมาย
  • ช่วยพัฒนาทักษะการแปลโจทย์และการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ
  • สอนวิธีการหา keyword และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เก็บคะแนนได้มากขึ้น
  • น้อง ๆ สามารถเตรียมพร้อมสำหรับ CU-TEP และ TU-GET ควบคู่ไปพร้อมกันได้เลยเนื่องจากข้อสอบทั้งสองตัวนี้ใช้ความรู้ที่ใกล้เคียงกันและยังมีรูปแบบที่คล้ายกันมากอีกด้วย
ติดต่อสมัครเรียน