Courses

A Level

เตรียมตัวลงสนามสอบ IGCSE - A Level เรียนเนื้อหาและฝึกทำ past paper พิชิต A* กับ A Sharp

วิชา A Level ที่เปิดสอน

Mathematics
English Language
Physics
Chemistry
Biology

*วิชา A Level ที่เปิดสอนจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ A Level

A Level เป็นวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาอังกฤษ

ในประเทศไทยนักเรียนที่สอบ A Level จะมีอยู่สองกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระบบอังกฤษหรือนักเรียนที่สอบเพื่อใช้เทียบวุฒิการศึกษาไว้ใช้ในการยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

A Level กับ A Sharp

  • น้อง ๆ สามารถเรียนเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักสูตรของแต่ละวิชาหรือเลือกเรียนเป็นบท ๆ ก็ได้
  • ฝึกฝนทำ past paper จำนวนมากและเรียนรู้วิธีการตอบที่ทำให้ได้คะแนน
  • ช่วยวางแผนการเรียนและการแบ่งรอบลงสอบ A Level ให้เหมาะสมกับน้อง ๆ แต่ละคน
ติดต่อสมัครเรียน