Blog

IGCSE คืออะไร – สอบทำไม ใช้ทำอะไรได้บ้าง

Updated:
Oct 20, 2021

IGCSE คืออะไร

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education คือ หลักสูตรการศึกษาของอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งหากน้อง ๆ ได้เรียนและทำการสอบแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ในไทยครับ

นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นระบบ IGCSE จะเรียนในช่วง year 10 (ม.3) และ year 11 (ม.4) ระยะเวลารวม 2 ปี ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 14 ถึง 16 ปีครับ

โดยทั่วไปเมื่อน้อง ๆ สอบ IGCSE ผ่านแล้วจะต่อด้วยการเรียนและสอบ A Level เพื่อนำผลไปเทียบวุฒิระดับ ม.6 และไว้ใช้ในการยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั่นเอง

* มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในไทยมีข้อกำหนดว่าจะต้องใช้คะแนน IGCSE 5 ตัว และ A Level 3 ตัว จึงจะยื่นเทียบวุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ได้ครับ

วิชาที่มีให้เลือกสอบ และจำนวนวิชาที่ต้องสอบ

IGCSE มีวิชาสอบให้เลือกมากกว่า 70 วิชา แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่

 1. English Language and Literature (ทักษะภาษาอังกฤษ)
 2. Mathematics (คณิตศาสตร์)
 3. Science (วิทยาศาสตร์) – เช่น  Physics, Chemistry, Biology
 4. Humanities and Social Science (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) – Economics, Geography, History
 5. Languages (ภาษาศาสตร์) – เช่น  Thai, Chinese, Japanese, French
 6. Creative and Professional (ทักษะวิชาชีพ) – Accounting, Computer Science, Music, Art and Design

คลิกเพื่อดูรายชื่อวิชา

น้อง ๆ ที่จะสอบ IGCSE จำเป็นที่จะต้องเลือกวิชาสอบอย่างน้อย 5 วิชาจึงจะได้รับ IGCSE Certificate ครับ (น้อง ๆ สามารถเลือกวิชาได้ตามความถนัดเลย)

ระดับการสอบ และ คะแนนสอบ

เนื้อหาและความยากของข้อสอบ IGCSE ในแต่ละวิชาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Core (พื้นฐาน) และ Extended (ขั้นสูง) โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

การสอบแบบ Extended จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และจำนวนข้อสอบที่มากกว่าการสอบแบบ Core รวมถึงจะใช้เวลามากกว่าการสอบแบบ Core อีกด้วย

 • เกรดที่สามารถได้รับในการสอบแบบ Core ได้แก่: C D E F G
 • เกรดที่สามารถได้รับในการสอบแบบ Extended ได้แก่: A* A B C D E

การจะผ่านหลักสูตรได้น้อง ๆ ต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 60% ครับ

ตารางสอบ

การจัดสอบ IGCSE จะเกิดขึ้น 2 รอบต่อปี ได้แก่

 1. ช่วงต้นปี May ถึง June
 2. ช่วงปลายปี October ถึง November

น้อง ๆ สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ในการลงทะเบียนสอบได้ใน Instagram หรือ Facebook ได้เลยครับ พี่ ๆ จะคอย update ทุก ๆ ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ ทางช่องทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วต่อน้อง ๆ มากที่สุด

สถานที่สอบ

การสอบ IGCSE ในประเทศไทยสามารถสอบได้ในโรงเรียนนานาชาติที่มีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ สามารถสอบที่โรงเรียนได้เลย

ส่วนน้อง ๆ ที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบก็สามารถสอบ IGCSE ได้เช่นกันโดยน้อง ๆ สามารถสมัครสอบได้ที่

 1. British Council Thailand หรือ
 2. โรงเรียนนานาชาติที่เปิดรับสมัครสอบนักเรียนภายนอก (Private Candidate) เช่น Harrow International School Bangkok และ Satit Bilingual School of Rangsit University (SBS) หรือสามารถโทรถามโรงเรียนใน รายชื่อโรงเรียน นี้ดูได้ (สำหรับสอบของค่าย Edexcel) ครับ

ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ประมาณ 6,300 ถึง 11,000 บาทต่อวิชา (ขึ้นอยู่กับวิชาที่สมัคร) และหากทำการสมัครสอบช้ากว่ากำหนด ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนช้าเพิ่มเติมด้วยนะครับ

วิธีปฏิบัติหากสอบไม่ผ่าน

กรณีที่สอบไม่ผ่าน น้อง ๆ สามารถลงสอบวิชาที่ไม่ผ่านได้ใหม่ในรอบถัดไป หรือจะเปลี่ยนวิชาสอบเลยก็ได้เช่นกันครับ

IGCSE กับ A Sharp

หากน้อง ๆ คนไหนตั้งใจจะสอบวิชาเหล่านี้ทาง A Sharp ของเรามีหลากหลายวิชา IGCSE ให้ได้เลือกเรียนครับ การเรียนการสอนทุกวิชามาพร้อมทีมคุณครูคุณภาพที่มีความถนัดในแต่ละวิชาโดยเฉพาะ พร้อมดูแล และช่วยวางแผนตั้งแต่เลือกวิชาที่เหมาะสมกับน้อง ๆ ช่วยให้น้อง ๆ ฝึกฝนจนชำนาญ ตลอดจนถึงการสมัครสอบเลยทีเดียวครับ

สนใจสอบถามปรึกษาได้ที่: LINE @asharp (มี @)