Blog

IELTS คืออะไร: ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสุดฮิต

Updated:
Oct 20, 2021

“คณะอินเตอร์ก็อยากเข้า เรียนต่อต่างประเทศก็น่าสนใจ ถ้ายังเลือกไม่ได้แบบนี้ จะเตรียมตัวสอบอะไรดีล่ะเนี่ย?” น้อง ๆ หลายคนน่าจะประสบปัญหานี้อยู่ใช่มั้ยคะ วันนี้ พี่ A Sharp ได้เตรียมทางออกสุดเจ๋งให้กับน้อง ๆ แล้วค่ะ นั่นก็คือการสอบ IELTS นั่นเอง! มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้า IELTS คืออะไร

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบประเมินความสามารถการใช้ภาษาของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร

IELTS ประกอบไปด้วย 2 รูปแบ

 1. IELTS Academic ใช้สำหรับการยื่นเพื่อศึกษาต่อ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก หรือเข้าร่วมองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยข้อสอบอยู่ในระดับที่ยากกว่า IELTS General Training เพื่อวัดความสามารถของผู้สอบว่าเหมาะกับการใช้ภาษาในเชิงวิชาการหรือไม่
 2. IELTS General Training ใช้สำหรับการยื่น Visa หรือเข้าร่วมการอบรมในต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จะเป็นการวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

ระดับคะแนน IELTS

ผลคะแนนของ IELTS แบ่งเป็น 9 ระดับดังนี้

 • ระดับ 9 – มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ
 • ระดับ 8 – มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก
 • ระดับ 7 – มีความสามารถในการใช้ภาษาดี
 • ระดับ 6 – มีความสามารถในระดับใช้งานได้
 • ระดับ 5 – สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง
 • ระดับ 4 – มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด
 • ระดับ 3 – มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก
 • ระดับ 2 – ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้
 • ระดับ 1 – ใช้ภาษาไม่ได้เลย

เนื้อหาข้อสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS จะประกอบไปด้วย 4 พาร์ทเพื่อประเมินครอบคลุม 4 ทักษะการใช้ภาษาซึ่งนั่นก็คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ดังนี้

 1. Listening ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ 40 นาที เป็นบทพูดและบทสนทนาการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่มาจากหลากหลายสำเนียง โดยผู้สมัครจะสามารถฟังเทปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะมี 10 นาทีสุดท้ายเพื่อการเขียนคำตอบและตรวจสอบความถูกต้อง
 2. Reading ประกอบไปด้วย 3 บทความ คำถาม 30 ข้อ 60 นาที มีเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ และคำถามเน้นไปเชิงวิเคราะห์จากข้อเท็จจริง
 3. Writing ประกอบไปด้วย 2 ส่วน

  Writing Task I
  เป็นการเขียนเชิงเปรียบเทียบและบรรยายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบของกราฟ ตาราง แผนผัง โดยจะต้องเขียน 150 คำเป็นอย่างต่ำ

  Writing Task II
  เป็นการเขียนเชิงรายงานทางวิชาการ เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ์ในหัวข้อปลายเปิดที่ให้มา โดยจะต้องเขียน 200 คำเป็นอย่างต่ำ
 4. Speaking ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ใช้เวลา 11-14 นาที เป็นคำถามสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน การโต้ตอบบทสนทนาเรื่องทั่วไป และการอภิปรายแบบสั้นๆ ในหัวข้อต่างๆ

ค่าสมัครสอบ IELTS

 1. IELTS Paper-Based Test ค่าธรรมเนียมราคา 6,900 บาท
 2. IELTS Computer-Delivered Test ค่าธรรมเนียมราคา 7,500 บาท

ศูนย์สอบ IELTS

สนามสอบประกอบไปด้วย 5 จังหวัดหลักๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และนครราชสีมา

เตรียมตัว IELTS ยังไงดี?

การเตรียมตัว IELTS นั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานและระยะเวลาที่แต่ละคนมี และเพื่อการเตรียมตัวที่มีประสิทธิภาพ ทาง A Sharp มีคลาสเรียน IELTS ที่ดีที่สุดให้กับน้อง ๆ โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเรียนเจาะจงเฉพาะพาร์ทที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น Listening, Reading, Writing และ Speaking หรือน้อง ๆ ต้องการติวรวมทุกพาร์ทก็ได้เช่นกัน เต็มไปด้วยการอัดแน่นเทคนิค และความเข้าใจต่าง ๆ ในการทำข้อสอบ รับประกันว่าน้อง ๆ ทุกคนจะสามารถทำข้อสอบ IELTS และสอบผ่านได้คะแนนตามต้องการแน่นอน

หากน้อง ๆ ไม่อยากพลาด content ดี ๆ แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามตามช่องทางต่างๆที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสนใจสอบถามปรึกษาได้ที่: LINE @asharp (มี @)